การรวมตัวของกลุ่มชุมชนและนักธุรกิจ ที่ได้สร้างความพยายามในการร่วมมืออันดี เพื่อการกระจายรายได้ สร้างงาน และรวมไปถึงการเชื่อมต่อคอนเนคชั่นใหม่ๆ ที่จะเป็นอีกโอกาสการพัฒนา ของนักธุรกิจรายย่อยได้อย่างดี เมื่อคนในชุมชนต่างเปิดใจ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเอง แก่นักธุรกิจ จึงเป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายนี้ อย่างแน่นอน การจัดงานอีเวนท์ในปัจจุบันนี้ จึงมีการโปรโมทอย่างมาก ทั้งในหลายๆ สื่อ

การจัดงานอีเว้นท์ด้านวัฒนธรรม

โดยส่วนมาก ในการจัดงานอีเว้นท์แต่ละครั้ง อาจกล่าวได้ว่า ใช้งบประมาณมากพอสมควร แต่ถือเป็นผลกำไรของทุกฝ่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นข้อดีและข้อเสียได้ดังนี้

ข้อดี

  • นักธุรกิจและคนในชุมชน สามารถนำวัฒนธรรมของตนเอง มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ อย่างแน่นอน
  • รู้จักและเข้าใจความต้องการของแต่ละฝ่าย ได้อย่างรวดเร็ว
  • นักธุรกิจทราบว่า ตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง จากวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่
  • เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับชุมชน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่อาจไม่เคบทราบมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว
  • บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความเห็นได้อีกด้วย

ข้อเสีย

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูง และอาจจะเกินงบประมาณ หากไม่ควบคุมให้ดีพอ
  • ต้องการระยะเวลาในการเตรียมการที่ยาวนาน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในงานได้น้อยที่สุด
  • จัดการและบริหารบุคคล ที่จะต้องมีส่วนร่วมในงาน รวมไปถึงการคัดกรองประเภทของบุคคล เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากทุกฝ่าย
  • ใช้กำลังคนและกำลังเวลามาก จึงอาจจะต้องพิจารณาการจัดงานให้ดี

จะเห็นได้ว่า การจัดงานอีเว้นท์นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งทั้งหมดนี้คือ การที่ผู้จัดงานจะต้องทำการศึกษา ให้รอบคอบเสียก่อน เพราะต้องใช้เงินทุน กำลังคนและแรงงานเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น การคำนวณต้นทุน กำไร จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง