การออกงานสังคมในไทย มีหลากหลายอย่างที่ควรเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาว่า ใครจะต้องมาในงานนี้บ้าง เพื่อที่จะสามารถรับมือกับคำถาม ที่อาจเกิดขึ้นในงานได้