การเกิดขึ้นของงานสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับความสำคัญของแต่ละช่วงเวลา โดยมีสิ่งสำคัญที่จะต้องมุ่งเน้นนั่นคือ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นนั่นเอง กล่าวคือ งานสังคมที่มีการจัดแสดงขึ้นในแต่ละครั้งนั้น จะเป็นการแสดงเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียว ในการชักชวนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมงาน โดยในแต่ละปี จะมีช่วงเวลาที่สำคัญแตกต่างกันออกไป

ช่วงเวลาสำคัญของการจัดงานเทศกาลประจำปี

ในการจัดงานประจำปีในแต่ละครั้งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกวัน หรือช่วงเวลาสำคัญให้เหมาะกับ จุดประสงค์ของการจัดงาน โดยสามารถอธิบายเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

  • วันสงกรานต์

การจัดงานเทศกาลในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ ถือเป็นอีกวัน ที่มีความสำคัญต่อคนไทยเราอย่างมาก ซึ่งการจัดงานในช่วงเวลานี้ จะเหมาะกับการถ่ายทอดกิจกรรมทางสังคม ในรูปแบบการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในช่วงเวลานี้ ประเพณีหรือภูมิปัญญาพื้นฐานชาวบ้าน เพราะด้วยความที่ลักษณะของการจัดงาน จะเน้นการใช้วัตถุดิบจากไทยแท้ดั้งเดิม ทำให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของานสังคม ที่จะเลือกวันนี้ เป็นการแสดงงานเทศกาลประจำปี

  • วันส่งท้ายปีเก่า

การจัดงานในวันปีใหม่ ที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีนั้น มีหลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สามารถดูตัวอย่างได้โดยคลิกเพราะเนื่องจาก เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนให้ความสนใจกับการพักผ่อนยาว และการให้ความสนใจกับกิจกรรมในแนวใหม่ๆ ทำให้ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของการจัดงานเทศกาลประจำปีอีกหนึ่งวัน

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การจัดงานประจำปีในแต่ละปี ถือเป็นอีกงานใหญ่ที่ทั้งผู้ประกอบการ และชุมชนต่างให้ความสนใจเช่นเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมการจัดงานดังนี้ จึงใช้ต้นทุนสูงกว่าวันอื่นๆ