ผู้คนต่างให้ความสนใจกับงานประจำปี ในประเภทใดบ้าง?

แน่นอนว่า ส่วนหลักของงานคงจะหนีไม่พ้น เรื่องของวัฒนธรรมและเทศกาลที่น่าสนใจ เพราะประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นที่น่าดึงดูดให้ผู้คนเข้ามา ให่ความสนใจกับงานมากที่สุด

  • รูปแบบวัฒนธรรม

การจัดตามรูปแบบวัฒนธรรมนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญไปที่ การพัฒนาศักยภาพของขุมชน หรือดึงดูดรูปแบบสำคัญของชุมชนออกมา ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทางนักธุรกิจที่ดึงจุดเด่นเหล่านี้ ออกมานั้น จะต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า สิ่งเหล่านี้ จะสามารถเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และตนเองในการที่จะสามารถพัฒนาชุมชน และต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ลงทุน ควรทำการศึกษาถึงรายละเอียด ของวัฒนธรรมในชุมชนนั้น ออกมาให้ชัดเจนก่อนเป็นอันดับแรก

  • รูปแบบตามเทศกาล

เทศกาลในแต่ละเทศกาลนั้น จะให้รูปแบบ อารมณ์ และความรู้สึกของงานแตกต่างกัน โดยในรายละเอียดของงาน จะเป็นตัวสะท้อนตัวตนของงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ หากมีการตกลงจัดงานเทศกาลประจำปี ในวันปีใหม่นั้น รูปแบบงานอาจจะออกมาในรูปแบบที่ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย แนวการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน เพราะในช่วงเวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ คนออกมาจับจ่ายในเวลาท้ายปี และในขณะเดียวกัน หากจัดงานเทศกาลประจำปีในช่วงวันตรุษจีน หรือขึ้นปีใหม่ของจีน ก็จะให้ภาพลักษณ์ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของงาน ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

การตัดสินใจจัดงานประจำปี จึงเป็นอีกประเด็นที่ควรจดบันทึก ทำข้อดีข้อเสียของการจัดในแต่ละครั้ง เพราะด้วยเงินลงทุนที่สูง ต่อการจัดงานในหนึ่งครั้ง อีกทั้งระยะเวลาที่สั้น และมีเพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งปี จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาให้รอบคอบ รวมทั้งการคำนวณต้นทุนและกำไร หรือหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างการจัดงานนี้ด้วย