การเข้าร่วมงานประจำปี จะเป็นอีกงานที่จะต้องตัดสินใจว่า ควรเลือกเทศกาลใดเป็นเทศกาลหลัก เพราะในหนึ่งปีอาจเลือกเข้าร่วมได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น