ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ที่จะให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ ของการเข้าร่วมงานที่หลากหลาย

เนื้อหาเว็บไซต์

  • งานสังคมด้านวัฒนธรรม

ในเรื่องของวัฒนธรรม ที่เป็นพื้นฐานของชาวไทยเราอยู่แล้ว แต่ทางเว็บไซต์ได้เพิ่มเติมเนื้อหา ทีจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากขึ้น เพราะเชื่อว่า ในการออกงานด้านวัฒนธรรมนี้ จะเป็นอีกจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจ ทั้งที่เป็นรายเล็กหรือรายย่อย ในการริเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชุมชนโดยตรง กล่าวคือ มีการนำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของเหล่าชุมชน ออกมาเผยแพร่และเข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของวัฒนธรรม ที่จะสามารถนำไปสู่ การสร้างกำไรในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

  • งานสังคมด้านเทศกาล

เทศกาลของแต่ละปีนั้น จะมีการจัดงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเด่นของงานนั้น ได้ให้เอกลักษณ์และความเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน นั่นก็คือ ความหมายของงานที่อาจจะส่งผลโดยตรง ต่อการเข้าถึงของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การจัดงานเทศกาลประจำปีในวันสงกรานต์นั้น ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นไทย ที่รวมไปถึงสถาบันครอบครัวไทยนี้ อีกด้วย ซึ่งรูปแบบงานนั้น ควรจะเป็นการสื่อได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังมีความเชื่อว่า จะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่ม ตั้งแต่วัยรุ่น วัยกลางคน ไปจนถึงผู้อาวุโสเลยทีเดียว

การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีผลโดยตรง มาจากการจัดงานเทศกาล เพราะจะเป็นตัวชี้วัดถึงความคุ้มค่าในงาน รวมไปถึงการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ที่จะเป็นตัวกลางหรือสื่อกลาง ให้กับชุมชนและนักธุรกิจ